Khuyến Mãi

Trang tổng hợp các chương trình khuyến mãi Tâm Trà Việt chuyên cung cấp thông tin Văn Hoá Trà Việt và bán sỉ lẻ các sản phẩm trà Việt.


Khuyến mãi tháng 07/2022

Chương trình khuyến mãi giá 10%

Sản phẩm: Hồng trà, Trà Bát Tiên, Trà Ướp Sen, Fansipan...

Thời gian: 01/07 - 31/07/2022

Link sản phẩm:  Khuyến mãi sản phẩm Tâm Trà Việt

 


Khuyến mãi tháng 07/2021

Chương trình khuyến mãi giá 10%

Sản phẩm: Hồng trà, Trà Bát Tiên, Trà Ướp Sen

Thời gian: 01/07 - 31/07/2021

Giá: 500.000 VNĐ
  Sale: 450.000 VNĐ

Giá: 65.000 VNĐ
   Sale: 58.500 VNĐ 

Giá: 75.000 VNĐ
  Sale: 67.500 VNĐ
                                                                                            

 

                                                                                      


Đã thêm vào giỏ hàng